Praktijkassistentes/Praktijkondersteuner

In de praktijk zijn 2 doktersassistenten werkzaam.

Hun taken omvatten o.a.:

 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Geven van injecties
 • Bloeddrukcontroles
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Cervixuitstrijkjes maken via bevolkingsonderzoek
 • Wratten aanstippen
 • enkel tapen

2 praktijkondersteuners Somatiek:

 • Hartfilmpjes
 • Longfunctietest
 • Diabetes controles
 • Astma/COPD controles
 • ouderenzorg

1 praktijkondersteuner GGZ:

      Probleemverheldering en screendiagnostiek

      Opstellen en bespreken van plan van aanpak

      Geven van psycho-educatie

      Belgeleiden en ondersteunen van zelfmanagement

      Interventies gericht op verbetering

      Preventie