Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk J.A. Kooij


Huisartsenpraktijk J.A. Kooij

Zomerstraat 8
3247 CJ Dirksland
Telefoon: 0187-601262
Spoed: 0187-605552

:

huisartskooij.praktijkinfo.nl


Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 u tot 17.00 u. Tijdens de overige uren wordt de dienst voor spoedeisende huisartsenzorg geregeld vanuit de Centrale Huisartsenpost.

Spoed

Tijdens werkdagen zijn wij voor spoedgevallen bereikbaar op de spoedlijn 0187605552 of op het ingesproken nummer van het antwoordapparaat.

Afspraken/Herhaalrecepten

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 u en 10.00 u bellen voor een afspraak.
In geval van spoed overdag kunt u de spoedlijn bellen.

Herhalingsrecepten kunt u tussen 8.00 u en 10.00 u bestellen. Dit kan d.m.v. een speciale herhaalreceptenlijn en een emailadres. Informatiefolders hierover kunt u aanvragen bij de assistente.

Let op:Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt voor een afspraak meer dan de vastgestelde consulttijd (10 minuten) nodig te hebben, dan dient u  dat bij de assistente aan te geven. 

Herhaalrecepten d.m.v. e-mail  

Huisbezoeken

U kunt tussen 8.00 u en 10.00 u een huisbezoek aanvragen. 

Urine

Als u een blaasontsteking denkt te hebben, dan kunt u de urine vóór 10.00 u bij de assistente afgeven. Graag met vermelding van naam en geboortedatum.

Werkoverleg

Tussen 10.30 u en 11.00 u hebben wij werkoverleg en zijn wij alleen bereikbaar voor acute situaties via het spoednummer. 's Middags zijn de assistentes bezig met administratieve bezigheden en dus alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Telefonische informatie

Van 11.00 u tot 12.00 u kunt u de assistente bellen voor uitslagen van onderzoeken.

Waarneemregeling

Buiten de praktijktijden (voor 8.00 u en na 17.00 u) wordt de dienst voor spoedgevallen waargenomen door de Centrale Huisartsenpost telefoonnummer 0187480447.
Op dinsdagmiddag is de praktijk gesloten. Voor spoed wordt waargenomen door dr. A. Baelde en dr. H.C. Graafland. Dit wordt ingesproken op het antwoordapparaat van de praktijk. Dit geldt ook voor vakantieperiodes.

Praktijkassistentes/Praktijkondersteuner

In de praktijk zijn 2 doktersassistenten werkzaam.

Hun taken omvatten o.a.:

 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Geven van injecties
 • Bloeddrukcontroles
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Cervixuitstrijkjes maken via bevolkingsonderzoek
 • Wratten aanstippen
 • enkel tapen

2 praktijkondersteuners Somatiek:

 • Hartfilmpjes
 • Longfunctietest
 • Diabetes controles
 • Astma/COPD controles
 • ouderenzorg

1 praktijkondersteuner GGZ:

      Probleemverheldering en screendiagnostiek

      Opstellen en bespreken van plan van aanpak

      Geven van psycho-educatie

      Belgeleiden en ondersteunen van zelfmanagement

      Interventies gericht op verbetering

      Preventie

Spreekuren op afspraak

Dr. J.A. Kooij
Maandag t/m vrijdag. Met uitzondering van dinsdagmiddag.

Dr. E.M. Geluk-Vroege
Maandag en donderdag

Assistentes
Dinsdagmiddag en woensdagmorgen

Praktijkondersteuner
Maandag, dinsdag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen

POH-GGZ
Dinsdag en vrijdag